Další bilaterální dohody

Faculty of Bioengineering, "Gr. T. Popa" University of Medicine and Pharmacy - Iasi, Rumunsko

- kontaktní osoba: doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.
- spolupráce ve VaV
- spolupráce v rámci programu LLP Erasmus
- možnost oboustranných stáží
 

Jordan University of Science and Technology, Engineering Faculty - Irbid, Jordánsko

- kontaktní osoba: doc. Vladimír Rogalewicz, CSc., doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D.
- spolupráce ve VaV
- možnost oboustranných stáží 
- výměna přednášejících 
 

National Technical University of Ukraine "KPI" Inter-University Medical Engineering Faculty - Kyjev, Ukrajina

- kontaktní osoba: doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.
- spolupráce ve VaV
- spolupráce při přípravě výuky
- možnost oboustranných stáží
 

Polish Academy of Sciences, Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering - Varšava, Polsko

- kontaktní osoba: proděkan zodpovědný za zahraniční styky
- v současné době není aktivně využívána
- zájemci o spolupráci kontaktujte proděkana pro zahraniční styky
 

RWTH Aachen - Německo

- kontaktní osoba: doc. Vladimír Rogalewicz, Csc., prof. Dr.-Ing. Vladimír Blažek, Dr.h.c.
- spolupráce ve VaV
- spolupráce v rámci programu LLP/Erasmus
- spolupráce s fakultní nemocnicí v Aachen
 

Tallinn University of Technology - Estonsko

- konstaktní osoba: proděkan zodpovědný za zahraniční styky
- v současné době není aktivně využívána
- zájemci o spolupráci kontaktujte proděkana pro VaV a ZS
 

TU Košice, Strojnická fakulta - Slovensko

- kontaktní osoba: prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
- spolupráce ve VaV
- spolupráce v rámci programu LLP Erasmus
- výměna přednášejících
 

Ústav merania SAV - Bratislava, Slovensko

- kontaktní osoba: prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
- přednášky pracovníků Ústavu merania na FBMI
- spolupráce ve VaV
 

Uzhgorod National University, Deparment of Solid-State Electronics - Užhorod, Ukrajina

- kontaktní osoba: doc. Vladimír Rogalewicz, Csc.
- spolupráce ve VaV v oblasti laserové techniky