Pravidla pro obsazování míst

Pravidla pro obsazování míst učitelů a administrativních pracovníků v programu LLP/Erasmus schválilo grémium děkanky na svém zasedání 14.04.2008 a 30.6.2008 a úplné znění je uvedeno zde:

"Pravidla pro obsazování míst"