Přihlášky

Zájemci o účast v programu z řad zaměstnanců musí vyplnit přihlášku do programu v databázi programu Erasmus: www.mobility.cvut.cz

Přihlášky do programu musí být vyplněny a informace o jejich vyplnění odeslány na adresu institucionálního koordinátora ČVUT dana.mrkvickova@cvut.cz !!! Na základě v daném termínu odeslaných přihlášek bude požádáno o finanční prostředky pro financování těchto mobilit, možnost uskutečnění výjezdu pro zájemce musí být z důvodu dostupnosti finančních prostředků konzultována s institucionálním koordinátorem.

 

Plánovaná období:

- podzim = září až prosinec

- jaro = leden až srpen