Jak postupovat při zahraniční cestě

Při plánování jakékoliv zahraniční cesty je cestovatel povinen:

-vyplnit tzv. Návrhový list na cestu do zahraničí podepsaný svým nadřízeným, příkazcem, proděkanem pro zahraničí, správcem rozpočtu

- formulář zajistí sekretariát katedry (zaměstnanec je povinen dodat všechny údaje nutné k vyplnění formuláře)