Ochrana obyvatelstva – tříletý bakalářský studijní program

V současné době je v rámci výše uvedeného bakalářského studijního programu akreditován jeden bakalářský studijní obor -

Plánování a řízení krizových situací