Co je biomedicínské inženýrství

Biomedicínské inženýrství je interdisciplinární profesní a vědecký obor, který využívá a spojuje inženýrské, fyzikální, matematické i biologické zkušenosti a dovednosti pro řešení praktických otázek medicíny a různých dalších odvětví biologie, jako je ekologie, genetika, apod.

Oblasti, kde se biomedicínské inženýrství uplatňuje především, jsou:

  • vývoj, konstrukce, ale i použití přístrojové diagnostické, terapeutické a laboratorní techniky;
  • vývoj i aplikace umělých náhrad nefunkčních částí lidského těla (kloubů, některých žláz a orgánů, atd.);
  • vývoj biokompatibilních materiálů, tj. materiálů, které při kontaktu s živým organismem minimalizují nežádoucí reakce jak organismu, tak materiálu samotného;
  • vývoj a použití informačních technologií, které usnadňují péči o pacienty (telemedicína, zdravotnické informační systémy, …);
  • vývoj rehabilitačních pomůcek, zlepšujících kvalitu života zdravotně postižených osoba v neposlední řadě i
  • vytváření výzkumných prostředků a nástrojů pro zkoumání struktury a funkce živých organismů na všech úrovních složitosti (od molekulární až po systémovou).

Potřeba úzké spolupráce zdravotnických pracovníků s techniky a inženýry roste se stále se zvětšující závislostí lékařské, zdravotní a sociální péče na nutnosti získávat, zpracovávat a uchovávat čím dál tím podrobnější informace o zdravotním stavu pacientů, hledat specifičtější způsoby jak tento jejich stav příznivě ovlivnit, případně poskytovat osobám s trvalým zdravotním postižením vhodné technické prostředky, které jim usnadní zapojení do běžného života na co nejvyšší úrovni.

Současné lékařské přístroje a nástroje jsou z velké části velice složitá zařízení, k jejichž vzniku a výrobě je zapotřebí velkého procenta intelektuální práce, která přináší vysoké ekonomické zhodnocení. Proto se tento druh výrobků může stát, budou-li vytvořeny vhodné podmínky (výchova vysokoškolsky vzdělaných odborníků, podpora výzkumu, vytvoření vhodných mechanismů kooperace výrobních podniků s univerzitami), jednou z komodit, významně přispívajících k rozvoji českého hospodářství. O uznání významu českého biomedicínského inženýrství svědčí i skutečnost, že mnohé jeho dílčí disciplíny byly akceptovány při přípravě témat „Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje“.