Den otevřených dveří

 

Kdy: 9. února 2018  (pátek) od 11.00 do 15.00 hodin (pouze v době 11.00 - 12.00 zásadní informace o studiu, zahájení je v 11.00 hodin, nejedná se o průběžný program). 

Kde: FBMI, ul. Sportovců 2311, Kladno

Co: Každého návštěvníka dne otevřených dveří (DOD) čeká několik překvapení a tentokráte i z hlediska inovace náplně DOD. Letos jsme pro Vás připravili netradiční pojetí DOD a to formou účasti na jednoduchých vědeckých experimentech, které mají možnost naši studenti během studia realizovat v rámci svých samostatných prací. Rádi bychom Vám tak přiblížili detailněji to, co vše jako studenti můžete dělat a čím můžete přispět např. v rámci spolupráce s nemocnicí či jinou institucí. Proto jsme vše zaměřili na tzv. vědecko-výzkumné týmy fakulty k nimž jsou navázány jednotlivé studijní obory. Neváhejte a přijďte mezi nás! Zažijete tak jeden den výuky a to jak v laboratořích, tak i na dalších stanovištích jednotlivých studijních oborů. Stručnou pozvánkou může být následující letáček o našem DOD zde.

Jak: Protože se Vám chceme po celou dobu dne otevřených dveří věnovat pokud možno co nejvíce, je celý den otevřených dveří organizován v době od 11 do 15 hodin na jednotlivých pracovištích. Samozřejmě, že jste vítáni i mimo tento hlavní čas, kdy nás najdete na mnoha stanovištích, která Vám budou sdělena při příchodu na fakultu.

 

Program:

11:00 - 11:10 zahájení a uvítání v posluchárně fakulty
11:10 - 12:00 představení studijních oborů (zde jsou podány zásadní informace o studiu) 
12:00 - 15:00 "jednodenní studium" - prohlídka laboratoří

"Jednodenní studium" je náš slogan, který v den otevřených dveří umožní všem zájemcům, aby si vyzkoušeli, jak je možné u nás využít vše to, co student studoval. Pro tento den byly vybrány specializované "experimentální disciplíny" v rámci kterých budete moci získávat body, které Vám budou zaznamenávány do herní karty, tj. do tzv. "indexu prenatálního studenta" FBMI. Při dosažení určitého počtu bodů získáte dárek. Kromě toho budete také moci uspokojit své chuťové buňky a ochutnat náš již velmi dobře známý STUDENTSKÝ GULÁŠ, který připravují vždy pouze studenti naší fakulty. 

Seznam studijních oborů, které budou představeny (zejména bude kladen důraz na bakalářské obory):

Biomedicínská a klinická technika - tříletý bakalářský studijní program

Specializace ve zdravotnictví - tříletý bakalářský studijní program

Ochrana obyvatelstva – tříletý bakalářský studijní program

Biomedicínská a klinická technika - dvouletý navazující magisterský studijní program

Ochrana obyvatelstva - dvouletý navazující magisterský studijní program

Abychom toho moc neprozradili, ale zase abychom Vás přijemně naladili, uvádíme níže stručný přehled vybraných experimentálních oblastí, které mají bezprostřední souvislost s vědecko-výzkumnými týmy, ale též studijními obory a které si budete moci vyzkoušet:

 

Takovými typickými příklady experimentů vědecko-výzkumného týmu z oblasti vyhodnocování pohybu, resp. polohy očí, hlavy a těla jsou např. následující: 

 

ROBORUK - robotická ruka - příležitost, jak si vyzkoušet, co vše dokážeme ovládat svými svaly a svojí vůlí. Ekvilibristika - balancování - chcete si otestovat, zdali zvládnete kolotoč na Matějské pouti, aniž byste měli problémy s hlavou či žaludkem? Zvládnete stát na jedné noze? Dokážete se zavřenýma očima jít ve tmě stále jedním směrem a nebo přešlapovat na místě? To vše se zde můžete dozvědět.

 

V rámci volnočasových aktivit Vám můžeme nabídnout aktivitu Základy podzemní činnosti -  to, pro ty z Vás, koho lákají jeskyně a vše s tím spojené? Pak máte jedinečnou šanci proniknout do tajů speleoalpinismu a jeskyňářství

 

...a takto bychom mohli pokračovat stále dál a dál...

 

Přijďte a uvidíte! Návštěvníci DOD získají vzory skutečných testů a dále též jsou k dispozici kompletní informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2018/2019.

 

A na závěr ještě pár informací o tom, co u nás můžete skutečně studovat. Po přečtení tohoto stručného letáčku o možnostech studia na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Vás napadne jistě mnoho dotazů a proto je také dobré přijít mezi nás a my Vám odpovíme na vše co Vás zajímá.

 

Kontakt

 

tel.: 224 358 497, 224 358 473
e-mail: veronika.jirotkova@fbmi.cvut.cz, monika.menclova@fbmi.cvut.cz

 

Na co se můžete těšit!

 

http://www.fbmi.cvut.cz/files/nodes/602/public/obory.jpg   http://www.fbmi.cvut.cz/files/nodes/602/public/p%C5%99eds%C3%A1l%C3%AD.jpg   http://www.fbmi.cvut.cz/files/nodes/602/public/C1.jpg

http://www.fbmi.cvut.cz/files/nodes/602/public/FZT.jpg   http://www.fbmi.cvut.cz/files/nodes/602/public/OPT.jpg   http://www.fbmi.cvut.cz/files/nodes/602/public/P%C5%98KS.jpg

http://www.fbmi.cvut.cz/files/nodes/602/public/RA.JPG   http://www.fbmi.cvut.cz/files/nodes/602/public/ZL.jpg    http://www.fbmi.cvut.cz/files/nodes/602/public/ZZ.jpg

 

    

 

    http://www.fbmi.cvut.cz/files/nodes/602/public/laborato%C5%99.jpg                    

   

Rádi bychom tímto přispěli k popularizaci vědy a výzkumu na ČVUT a ukázali našim uchazečům o studium, že studenti fakulty mají významný podíl na tom, že se fakultě daří realizovat mnoho vědecko-výzkumných projektů, což by bez studentů možné nebylo, k čemu je to dobré a že to může sloužit ve prospěch člověka.

Naše snažení v této oblasti bylo podpořeno také projektem ESF s názvem Popularizace vědy a výzkumu na ČVUT.