Biomedicínská a klinická technika - tříletý bakalářský studijní program

V současné době jsou v rámci výše uvedeného bakalářského studijního programu akreditovány dva zdravotnické nelékařské bakalářské studijní obory a dva bakalářské studijní obory -

Biomedicínský technik a Optika a optometrie, Biomedicínská informatika a Informační a komunikační technologie v lékařství.

 

Informace o studiu (tzv. Bílá kniha)