Bakalářský studijní program - Specializace ve zdravotnictví

V současné době jsou v rámci výše uvedeného bakalářského studijního programu akreditovány čtyři zdravotnické nelékařské studijní obory -

Fyzioterapie a Radiologický asistent, Zdravotnický záchranář a Zdravotní laborant.