Ochrana obyvatelstva - dvouletý navazující magisterský studijní program

V současné době je v rámci výše uvedeného navazujícího magisterského studijního programu akreditován jeden magisterský studijní obor - 

Civilní nouzové plánování