Údaje o zahájení habilitačního řízení na FBMI v oboru Biomedicínské inženýrství 


Uchazeč
Název habilitační práce Zahájení řízení Stav řízení Obhajoba před VR FBMI

Ing. Martin Rožánek, Ph.D.

Katedra biomedicínské techniky FBMI

 Modelling and Simulation in Optimization of High-frequency Oscillatory Ventilation 26.11.2014 jmenován s účinností od 1. 11. 2015 7.10.2015
MUDr. Ján Lešták, CSc., FEBO, MBA, LLA, DBA, FAOG
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva FBMI
Metody diagnostiky transneuronální degenerace ve zrakové dráze 23.3.2015 jmenován s účinností od 1. 2. 2016 9.12.2015
Ing. Jana Vránová, CSc.
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva FBMI
Molekulová elektromagnetická spektroskopie v klinické diagnostice 30.3.2015 jmenována s účinností od 1. 11. 2015 7.10.2015

Ing. Mgr. Jiří Barrila, CSc.   

UJEP v Ústí nad Labem

Využití Petriho sítí pro simulaci interakce ionizujícího záření s biomolekulou 2.7.2015 zastaveno 31. 5. 2017

Ing. Karel Hána, Ph.D.

Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI a 1. LF UK

Nové metody pro aplikace v přístrojích lékařské elektroniky 9.10.2015 jmenován s účinností od 1. 8. 2017  31. 5. 2017

Ing. Marek Penhaker, Ph.D.

VŠB TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Supervisory Monitoring Systems in Home Care  5.4.2016 jmenován s účinností od 1. 7. 2016 18.5.2016

Ing. Vladimíra Petráková, Ph.D.

Katedra přírodovědných oborů FBMI

Optický nanosenzor na bázi fluorescenčních diamantových nanočástic 5.5.2016 v procesu  

Dr. - Ing. Jan Vrba, M.Sc.

Katedra biomedicínské techniky FBMI

Perspektivní lékařské diagnostické metody založené na mikrovlnném měření dielektrických vlastností biologických tkání 9.5.2016 jmenován s účinností od 1. 2. 2017

 

7. 12. 2016

 

Ing. Jiří Potůček,CSc.

Mediware a. s.

ICT a personalizovaná medicína 28.2.2017 v procesu  

Ing. David Vrba, Ph.D.

Katedra biomedicínské techniky FBMI

Nové technologie pro termo-terapeutické metody založené na aplikaci mikrovlnného výkonu do léčebné oblasti 15.5.2017 jmenován s účinností od 1. 1. 2018 7.11.2017