Semináře fakulty

FBMI ČVUT aktualita

12. národní vzdělávací kongres Optometrie - optika 2017

Ve dnech 23. - 24. září 2017 se bude konat v Olomouci 12. národní vzdělávací kongres Společenstva očních optiků a optometristů:Optometrie - optika 2017. Studenti oboru Optika a optometrie hradí snížený poplatek. Registrace je možná do 31. 8. 2017 na webových stránkách SČOO. Bližší informace viz příloha. Optometrie a optika.pdf
FBMI ČVUT aktualita

Pozvánka na VII. ročník mezinárodní konference AWHP - Aspekty práce pomáhajících profesí

Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství dne 6. 10. 2017 od 9,00 hod. v Lékařském domě v Praze 2 organizují VII. ročník mezinárodní konference AWHP – Aspekty práce pomáhajících profesí, zaměřený na problematiku provádění humanitárních činností a využití záchranářských psů v rámci humanitární činnosti.“ Závazná_přihláška_na_konferenci_AWHP_6.10._2017_.doc ...