prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Department of Medicine and Humanities

Email: vera.adamkova@fbmi.cvut.cz

Konzultační hodiny:

Po předchozí domluvě v IKEM, Klinika preventivní kardiologie.