prof. RNDr. Evžen Amler, CSc.
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Department of Medicine and Humanities

Email: evzen.amler@fbmi.cvut.cz