Ing. Petr Braťka
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Department of Medicine and Humanities

Email: bratkpet@fbmi.cvut.cz