Ing. Kristýna Buzková
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Department of Biomedical Technology

Email: kristyna.buzkova@fbmi.cvut.cz

Phone: 224 355 049

Room: B 106

Konzultační hodiny:

Pondělí 12 - 14 hod Úterý 10 - 12 hod Vždy po předchozí domluvě.