Ing. Richard Grünes, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Department of Biomedical Technology

Email: grunes@fbmi.cvut.cz

Room: B 204

Konzultační hodiny:

pondělí od 14.00 do 16.00