Marcela Křečková
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Dean's Office

Email: marcela.kreckova@fbmi.cvut.cz

Phone: 224 358 497

Room: B 606