Ing. Lucie Kulhánková
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Department of Biomedical Informatics

Email: kulhankova@fbmi.cvut.cz

Phone: 224 358 493

Room: B506

Konzultační hodiny:

 

Referát pro zahraniční styky:

 

Pondělí: 09:30 – 11:00  
Úterý: - 13:30 – 15:00
Středa: 09:30 – 11:00  
Čtvrtek: -  
Pátek: -