prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Department of Biomedical Technology

Email: roubik@fbmi.cvut.cz

Phone: 224 358 498

Room: B 105

Konzultační hodiny:

Pondělí 10.00—12.00 hodin v místnosti 105.