Doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Department of Biomedical Technology

Email: rozanek@fbmi.cvut.cz

Phone: 224 359 960

Room: B-107

Konzultační hodiny:

Út: 11-11.30, místnost/room B-107