Věda a výzkum - aktuality

FBMI ČVUT aktualita

RPAPS 2018

Dovolujeme si zveřejnit projekty IP RPAPS pro rok 2018 určené hodnotící komisí a panem děkanem k financování.viz.příloha DOC050318-05032018073932.pdf