Oborová rada doktorského studijního programu Biomedicínská a klinická technika

Předseda oborové rady

prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., FBMI ČVUT v Praze, elektromagnetické projevy biosystémů, měřicí technika v medicíně, metrologie biologických systémů

Místopředseda oborové rady

prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc., FBMI ČVUT v Praze, aplikovaná anatomie, kineziologie, fyziologie

Tajemník oborové rady

prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D. FBMI ČVUT v Praze, přístrojová technika pro urgentní medicínu

 

Členové oborové rady

 • prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc., 1. LF UK V Praze, biofyzika
 • Ing. Jaromír Cmíral, DrSc., CASRI, zdravotnická technika
 • prof. MUDr. Valér Džupa, CSc., 3. LF UK v Praze, ortopedie
 • doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D., FBMI ČVUT v Praze, lékařské přístroje, zobrazovací systémy
 • prof. Ing. Miroslav Jelínek, DrSc., Fyzikální ústav AV ČR, biofotonika, tenké vrstvy pro biomedicínské aplikace
 • doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, PhD., FIT ČVUT v Praze, informatika, modelování
 • prof. Ing. Svatava Konvičková, CSc., FS ČVUT v Praze, biomechanika, biomateriály
 • prof. MUDr. RNDr. Petr Maršálek, Ph.D., 1. LF UK v Praze, neurovědy, fyziologie/patofyziologie smyslů, lékařská informatika
 • doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D., VŠB Technická univerzita Ostrava, FEI, Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
 • doc. Vladimír Rogalewicz, CSc., FBMI ČVUT v Praze, biometrika, matematická statistika
 • prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA, FBMI ČVUT v Praze, lékařská biofyzika
 • doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D., FBMI ČVUT v Praze, Katedra biomedicínské techniky
 • prof. Ing. Jan Vrba, CSc., FEL ČVUT v Praze, lékařské aplikace mikrovlnné techniky
 • prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc., FBMI ČVUT v Praze, laserová technika pro biomedicínu
 •