Předměty, studijní blok

 

Úvodní informace k přehledu předmětů:

Všechny předměty jsou v rozsahu 2+0 / 5 kreditů.
U všech předmětů se předpokládá další samostudium (minimálně v rozsahu 0+2).
Všechny předměty jsou zakončeny zkouškou.

Obligatorní oborový předmět Pokroky v biomedicínském inženýrství je povinný pro všechny studenty prezenční i kombinované formy doktorského studia. Tento předmět bude probíhat  od akademického roku 2008/2009 a dále vždy v zimním semestru. Předmět bude probíhat kontaktní formou v prostorách FBMI v Kladně.

Všechny ostatní (volitelné) předměty budou probíhat kontaktní formou, pokud se na ně přihlásí alespoň 5 studentů; v opačném případě budou probíhat formou kontrolovaného samostudia (některé předměty zajišťované na externích pracovištích mohou mít toto pravidlo odlišné).

Kromě předmětů uvedených v následujícím seznamu si student může zapsat libovolný předmět doktorského studia následujících fakult:

  • všechny fakulty ČVUT
  • Univerzita Karlova: 1. LF, 2. LF, 3. LF
  • VŠCHT, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
  • Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní

Tato možnost platí pouze v případě, pokud školitel daný předmět doporučí a v nabídce FBMI se obdobný předmět nenachází.

Posluchačům, kteří některý předmět absolvovali v rámci bakalářského nebo magisterského studia, se jeho absolvování neuznává a musí si v rámci doktorského studia vybrat jiné předměty.

 

OBLIGATORNÍ OBOROVÝ PŘEDMĚT

 

Pokroky v biomedicínském inženýrství 2017/18 - informace o předmětu

Pracoviště: 17110 – Katedra biomedicínské techniky
Garant: prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.

Výuka předmětu Pokroky v biomedicínském inženýrství začíná:
9. 10. 2017 a poté vždy každé pondělí od 17:00 hod. do 18:40 hod., č.m. C-2 (salonek v přízemí)

 

 

 

datum

Název

přednášející

1.

9.10.

Rozvoj biomedicínského inženýrství

prof. Kneppo

2.

16.10.

Využití biotelemetrických systémů v medicíně (soubor1, soubor2)

dr. Smrčka

3.

23.10.

Aplikace laserových tenkých vrstev v lékařství na FBMI ČVUT

 prof. Jelínek

4.

30.10.

Nové požadavky na výzkumné studie a publikace zahrnující klinický výzkum - příloha č. 1, 2, 3, 4, 5

prof. Roubík

5.

6.11.

Možnosti využití mapování a modelování elektrického pole srdce v kardiologické diagnostice

doc. Tyšler

    6.

13.11.

Současný stav a aktuální trendy v mikrovlnné diagnostice a terapii

 dr. Vrba   

7.

20.11.

 Chytré nanostruktury pro biomedicínské aplikace

prof. Fojtík    

8.

27.11.

Technická řešení zlepšující diagnostiku a terapii karcinomu močového měchýře (prezentace rozeslána studentům)

prof. Kučera

9.

4.12.

 Biomechanika ruky. Od šimpanze po sportovce

prof. Daniel 

10.

11.12.

HTA - hodnocení zdravotnických technologií

doc. Rogalewicz

11.

18.12.

Kvantové senzory a zobrazování

dr. Gulka

12.

13.

 

8.1.2018

15.1.2018

 

Elektromagnetické záření a jeho využití v medicíně

Současné trendy vývoje zobrazovacích systémů v lékařství - příloha č. 1, 2, 3

 

prof. Rosina 

doc. Hozman

 

 

 

 

   

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Úplný seznam a podrobnější informace je možné najít na následujícím místě -Vyučované doktorské předměty.