Vypsaná témata disertačních prací - Katedra biomedicínské informatiky

Modelování a analýza dynamiky chůze člověka za účelem identifikace a kvantifikace poruch narušující lokomoci pacientů
Školitel: Ing. Jan Kauler, Ph.D., Katedra biomedicínské informatiky

Korelace zobrazovacích a neurofyziologických parametrů v presymptomatické a manifestní fázi Parkinsonovy nemoci
Školitel: Mgr. Radim Krupička, Ph.D., Katedra biomedicínské informatiky
Školitel-specialista: MUDr. Petr Dušek, Ph.D.

Kvantitativní zobrazovací metody substantia nigra pro diagnostiku neurodegenerace
Školitel: Mgr. Radim Krupička, Ph.D., Katedra biomedicínské informatiky
Školitel-specialista: MUDr. Petr Dušek, Ph.D.

Analýza pohybových poruch pro studium mechanismů postižení u extrapyramidových onemocnění
Školitel: Mgr. Radim Krupička, Ph.D., Katedra biomedicínské informatiky
Školitel-specialista: prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

Korelace zobrazovacích a kognitivních parametrů v presymptomatické a manifestní fázi Parkinsonovy nemoci
Školitel: Mgr. Radim Krupička, Ph.D., Katedra biomedicínské informatiky
Školitel-specialista: MUDr. Petr Dušek, Ph.D.

Biometrická identifikace a autentizace ve zdravotnictví řešená za pomoci klávesnice a polohovacích zařízení
Školitel: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D., Katedra biomedicínské informatiky
Školitel-specialista: Ing. Anna Schlenker