Vypsaná témata disertačních prací - Katedra biomedicínské techniky

Optimalizace umělé plicní ventilace při vysokofrekvenční oscilační ventilaci
Školitel: prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.,  katedra biomedicínské techniky
Školitel-specialista: MUDr. Petr Waldauf, KAR FN KV

Optimalizace umělé plicní ventilace s využitím helioxu
Školitel: prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D., katedra biomedicínské techniky
Školitel-specialista: MUDr. Martin Müller, KAR UVN Praha

Optimalizace umělé plicní ventilace s využitím elektrické impedanční tomografie
Školitel: prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D., katedra biomedicínské techniky
Školitel-specialista: MUDr. Tomáš Tyll, KAR UVN Praha

Lékařská diagnostika na bázi EM pole
Školitel: doc. Dr.-Ing. Jan Vrba, M.Sc., katedra biomedicínské techniky
Školitel - specialista: Ing. David Vrba, Ph.D., katedra biomedicínské techniky

Aplikátory pro EM termoterapii
Školitel: prof. Ing. Jan Vrba, CSc., katedra biomedicínské techniky
Školitel - specialista: Ing. David Vrba, Ph.D, katedra biomedicínské techniky

Metamateriály v medicíně
Školitel: prof. Ing. Jan Vrba, CSc., katedra biomedicínské techniky
Školitel - specialista: Ing. David Vrba, Ph.D, katedra biomedicínské techniky

Modelové výpočty pro elektromagnetickou termoterapii
Školitel: prof. Ing. Jan Vrba, CSc., katedra biomedicínské techniky
Školitel - specialista: Ing. David Vrba, Ph.D, katedra biomedicínské techniky

Počítačem podporovaná analýza mikrostruktury dlouhodobých EEG záznamů
Školitel: doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc., katedra biomedicínské techniky
Školitel - specialista: prim. MUDr. Ing. S. Petránek, CSc.

Aplikace neuronových sítí pro automatickou klasifikaci a extrakci příznaků EEG pacientů s diagnózou epilepsie
Školitel: doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc., katedra biomedicínské techniky
Školitel - specialista: prim. MUDr. Ing. S. Petránek, CSc.

Metody umělé inteligence a rozpoznávání obrazů pro extrakci skryté informace z dlouhodobých EEG záznamů
Školitel: doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc., katedra biomedicínské techniky
Školitel - specialista: prim. MUDr. Ing. S. Petránek, CSc.

Moderní metody strojového zpracování dat pro detekci a eliminaci artefaktů v EEG záznamech z 24h monitorování
Školitel: doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc., katedra biomedicínské techniky
Školitel - specialista: prim. MUDr. Ing. S. Petránek, CSc.

Expertní systém pro nákup zdravotnické techniky
Školitel: prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., katedra biomedicínské techniky

Health technology assessment (HTA) zdravotnických přístrojů
Školitel: prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., katedra biomedicínské techniky

Hierarchické modelování procesu výběru sofistikovaných zdravotnických prostředků
Školitel: prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., katedra biomedicínské techniky

Model procesu řízení životního cyklu zdravotnické techniky
Školitel: prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., katedra biomedicínské techniky

Sledování a optimalizace procesu řízení rizik zdravotnických přístrojů na úrovni EU
Školitel: prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., katedra biomedicínské techniky

Závislost intrapulmonálních parametrů při vysokofrekvenční oscilační ventilaci na mechanických
parametrech plic

Školitel: doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D., katedra biomedicínské techniky
Školitel-specialista: MUDr. Petr Waldauf, KAR FN KV

Modelování a mapování bioelektrických zdrojů
Školitel: doc. Ing. Milan Tyšler, CSc., katedra biomedicínské techniky
Školitel-specialista: prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., katedra biomedicínské techniky

Diamantové nanoelektrody pro nervová rozhraní
Školitel: prof. RNDr. Miloš Nesládek, Ph.D., katedra biomedicínské techniky
Školitel-specialista: Ing. Vladimíra Petráková, Ph.D.

Konstrukce elektrodu pro hloubkovou mozkovou stimulaci založené na diamantu
Školitel: prof. RNDr. Miloš Nesládek, Ph.D., katedra biomedicínské techniky

Optické a magnetické snímání nervových signálů pomocí NV a SiV center v diamantu
Školitel: prof. RNDr. Miloš Nesládek, Ph.D., katedra biomedicínské techniky

Optimalizace 3D diamantu - nervové funkční rozhraní
Školitel: prof. RNDr. Miloš Nesládek, Ph.D., katedra biomedicínské techniky

Sensor pro detekci jednotlivých molekul pomocí mikrofluidického NV senzoru
Školitel: prof. RNDr. Miloš Nesládek, Ph.D., katedra biomedicínské techniky

Zobrazování magnetického pole v biologických systémech s nano-rozměrovým rozlišením
Školitel: prof. RNDr. Miloš Nesládek, Ph.D., katedra biomedicínské techniky
Školitel-specialista: Mgr. Zdeněk Remeš, Ph.D.

Vývoj ultracitlivých molekulárních senzorů využívajících barevných center v nanodiamantových částicích pro diagnostiku v nanomedicíně
Školitel: prof. RNDr. Miloš Nesládek, Ph.D., katedra biomedicínské techniky
Školitel-specialista: Mgr. Zdeněk Remeš, Ph.D.

Management procesů pořizování zdravotnické techniky
Školitel: prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., katedra biomedicínské techniky
Školitel-specialista: Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D.

Chytré struktury pro aplikace v biomedicínské a klinické technice
Školitel: doc. Dr. Ing. Anton Fojtík, CSc., katedra biomedicínské techniky
Školitel-specialista: Ing. Jan Grym, Ph.D., UFE AV ČR

Analýza ventrikulární reporalizace
Školitel: prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.
Školitel-specialista: Mgr. Ksenia Sedova, Ph.D.

HTA pro diagnostickou techniku - nové metodické postupy pro měření (klinických) efektů
Školitel: doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.

Hospital-based HTA: integrace HTA do manažerských procesů při pořizování a provozu zdravotnické techniky v nemocnici
Školitel: doc Vladimír Rogalewicz, CSc.
Školitel-specialista: MUDr. Martin Holcát, MBA, Fakultní nemocnice v Motole

Biofunkcionalizace nanostrukturovaných povrchů v nanomedicíně
Školitel: Mgr. Zdeněk Remeš, Ph.D.
Školitel-specialista: Ing. Alexander Kromka, Ph.D., FZÚ AVČR, v.v.i.,Praha
                             Ing. Júlia Mičová, Ph.D., CHU SAV, Bratislava