Vypsaná témata disertačních prací - Katedra přírodovědných oborů

    

Selektivní vazba biomolekul s potenciálním využitím pro diagnostiku a terapii v medicíně
Školitel: Dr. habil. Stefan Vajda, Argonne National Laboratory, USA
Školitel-specialista: doc. RNDr. Vlastimil Fidler, CSc., Katedra přírodovědných oborů FBMI ČVUT

Monomolekulární vrstvy nových organických molekul pro lékařskou diagnostiku
Školitel: doc. RNDr. Vlastimil Fidler, CSc., Katedra přírodovědných oborů FBMI ČVUT
Školitel-specialista: prof. Matthew B. Zimmt, Brown University, USA

Využití metody fázového kontrastu při zobrazování měkké tkáně
Školitel: doc. RNDr. Vlastimil Fidler, CSc., Katedra přírodovědných oborů FBMI ČVUT
Školitel-specialista: prof. Christoph Rose-Petruck, Brown University, USA

Metody experimentálního hodnocení a modelování adhezivních vlastností tenkých vrstev protetických náhrad
Školitel: prof. Ing. Miroslav Jelínek, DrSc., Katedra přírodovědných oborů FBMI ČVUT
Školitel-specialista: prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva FBMI ČVUT
                                 Ing. Patrik Kutílek, Ph.D., Katedra přírodovědných oborů FBMI ČVUT

Laserové metody pro stimulaci funkce myokardu
Školitel: prof. Ing. Miroslav Jelínek, DrSc., Katedra přírodovědných oborů FBMI ČVUT
Školitel-specialista: prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., Nemocnice na Homolce

Studium funkcionalizace a biointegrace povrchů biokompatibilních materiálů a biosenzorů
Školitel: prof. Ing. Miroslav Jelínek, DrSc., Katedra přírodovědných oborů FBMI ČVUT
Školitel-specialista: prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva FBMI ČVUT

Endoskopické hodnocení pohybu řasinek respiračního epitelu pomocí laserové reflektometrie
Školitel: prof. MUDr. Pavel Kučera, Ph.D., Katedra přírodovědných oborů FBMI ČVUT
Školitel-specialista: doc. Ing. Marie Pospíšilová, CSc., Katedra přírodovědných oborů FBMI ČVUT

Selektivní fototerapie rakovinových buněk při cystoskopii s využitím optických vláknových svazků
Školitel: prof. MUDr. Pavel Kučera, Ph.D., Katedra přírodovědných oborů FBMI ČVUT
Školitel-specialista: Ing. Marie Pospíšilová, CSc., Katedra přírodovědných oborů FBMI ČVUT
                                 N. Lange PhD., prof. P. Jichlinski

Metody molekulární biologie při studiu exprese RNA v experimentálním modelu
Školitel: doc. Marie Lipoldová, CSc., Katedra přírodovědných oborů FBMI ČVUT
Školitel-specialista: RNDr. Taťána Jarošíková, CSc., Katedra přírodovědných oborů FBMI ČVUT

Hmotnostní spektrometrie pro analýzu dechu v klinické diagnostice
Školitel: prof. Dr. Patrik Španěl, Katedra přírodovědných oborů FBMI ČVUT
Školitel-specialista: Mgr. Kristýna Sovová

SXR mikroskopie pro zobrazování buněk ve vodním prostředí
Školitel: prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc., Katedra přírodovědných oborů FBMI ČVUT
Školitel-specialista: Ing. Alexandr Jančárek, CSc., FJFI ČVUT
                                 Ing. Pavel Vrba, CSc., ÚFP AV ČR

Hodnocení svalové spasticity na základě analýz dynamických parametrů pohybu
Školitel: doc. Ing. Patrik Kutílek, Ph.D., Katedra přírodovědných oborů
Školitel-specialista: prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

Metody měření a identifikace pro popis kinematiky svalových skupin
Školitel: doc. Ing. Patrik Kutílek, Ph.D., Katedra přírodovědných oborů
Školitel-specialista: as. MUDr. Rudolf Černý, CSc.

Vývoj metody pro měření polohy nitrooční čočky
Školitel: MUDr. Jiří Cendelín, CSc., Katedra přírodovědných oborů

Metody korekce anizometropie po operaci šedého zákalu
Školitel: MUDr. Ján Lešták, CSc., Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Použití optické pachymetrie po operaci šedého zákalu pro stanovení hloubky ostrosti
Školitel: MUDr. Ján Lešták, CSc., Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Počítačová a experimentální analýza vlastností páteře a spinálních komponent
Školitel: Ing. Martin Otáhal, Ph.D., Katedra přírodovědných oborů
Školitel-specialista: Ing. Petr Kuboví, FTVS UK
                            Ing. Josef Šepitka, Ph.D., FS ČVUT

Interakce nanočástic s biologickými membránami
Školitel: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D., Katedra přírodovědných oborů
Školitel-specialista: Mgr. Radek Macháň, Ph.D.

Interakce mezi aktinovými vlákny a mikrotubuly zprostředkovaná molekulárními motory
Školitel: RNDr. Zdeněk Lánský, Ph.D.
Školitel-specialista: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.

Vývoj biosenzoru na bázi diamantu
Školitel: Dr. Vincent Mortet

Metody hodnocení pohybových dat těla v distanční medicíně
Školitel: doc. Ing. Patrik Kutílek, M.Sc., Ph.D.
Školitel-specialista: Mgr. Simona Hájková, Ph.D.

Metody měření a hodnocení léčby kloubních patologií využitím perspektivních kinematických parametrů pohybu
Školitel: doc. Ing. Patrik Kutílek, M.Sc., Ph.D.
Školitel-specialista: doc. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.

Metody a systém pro hodnocení fyzického a psychického stavu personálu v protivzdušné obraně
Školitel: doc. Ing. Patrik Kutílek, M.Sc., Ph.D.
Školitel-specialista: mjr. Ing. Václav Křivánek, Ph.D., Mgr. et Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D.

Metody pro hodnocení bezkontaktního záznamu pohybu a určení zdravotního stavu pacientů na lůžku
Školitel: doc. Ing. Patrik Kutílek, M.Sc., Ph.D.
Školitel-specialista: doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.

Nové algoritmy pro analýzu změn morfologie vln EKG
Školitel: doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
Školitel-specialista: Ing. Václav Křemen, Ph.D., Peter Noseworthy, MD, Ph.D.

Pokročilé metody zpracování heterogenních multidimenzionálních dat v elektrofyziologii
Školitel: doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
Školitel-specialista: prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA

Systémy pro podporu rozhodování v lékařských úlohách
Školitel: doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
Školitel-specialista: prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA

Pokročilé metody zpracování dlouhodobých mnohakanálových záznamů v neurovědách
Školitel: do. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
Školitel-specialista: MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.

3D lokalizace zdrojové aktivity z EEG signálu
Školitel: doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
Školitel-specialista: Mgr. Michal Vavrečka, Ph.D.

Hranové barevné filtry v léčení očních postižení
Školitel: prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.
Školitel-specialista: MUDr. Anna Zobanová

Zobrazování pomocí laserem buzených Rtg zdrojů s vysokým jasem pro biomedicínu
Školitel: doc. RNDr. Vlastimil Fidler, CSc.
Školitel-specialista: Christoph Rose-Petruck, Prof. of Chemistry

Molekulární biomarkery pro pre-klinické zobrazování luminiscence buzené Čerenkovovým či Rtg zářením
Školitel: doc. RNDr. Vlastimil Fidler, CSc.
Školitel-specialista: Ing. Petr Brůža, Ph.D.

4D scintilační dosimetrie s vysokým rozlišením pro stereotaktickou radiační terapii
Školitel: doc. RNDr. Vlastimil Fidler, CSc.
Školitel-specialista: Ing. Petr Brůža, Ph.D.

Lokalizace interakcí abiotických molekul v buňkách s použitím metod iontové a elektronové mikroanalýzy
Školitel: doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
Školitel-specialista: RNDr. Jan Lorinčík, CSc., RNDr. Václav Šícha, Ph.D.