Vypsaná témata disertačních prací - Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Vliv variability struktur proximálního femorálního komplexu na biomechaniku kyčelního kloubu
Školitel: prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc., katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Školitel - specialista: Mgr. Simona Hájková, Ph.D., katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Zásady komplexní rehabilitace při lézi míchy v experimentu a metody hodnocení její úspěšnosti
Školitel: prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Školitel - specialista: RNDr. Šárka Kubínová, Ph.D., ÚEM AV ČR

Management návrhu a vývoje zdravotnických prostředků v legislativních podmínkách EU
Školitel: prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Vývoj nanovlákenných scaffoldů zajišťujících aplikaci celulárních produktů, včetně fyzikální stimulace účinku
Školitel: prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.