Vypsaná témata disertačních prací - Společné pracoviště FBMI a 1.LF Albertov

Vliv prostředků virtuální reality na rehabilitaci pacientů se senzomotorickým deficitem
Školitel: doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D., SPA
Školitel-specialista: Ing. Karel Hána, Ph.D., SPA

Optimalizace metod a prostředků hodnocení rehabilitačního procesu u pacientů se senzomotorickým deficitem
Školitel: Ing. Karel Hána, Ph.D., SPA
Školitel-specialista: Mgr. Ondřej Čakrt, Ph.D., SPA
                                 Ing. Patrik Kutílek, Ph.D., katedra přírodovědných oborů