Základní informace o doktorském studiu na FBMI

FBMI ČVUT otevírá doktorské studium ve studijních programech:

 

V průběhu letního semestru 2018 bude probíhat rekonstrukce hlavní výškové budovy na nám. Sítná. Z tohoto důvodu budou učebny z této výškové budovy přestěhovány do nové budovy na Floriánském náměstí č. p. 103, mapa zde. V této budově budou dislokovány učebny, které jsou v rozvrhu označené „B-…“ (viz mapa ). Tyto učebny již budou využívány v průběhu zkouškového období od 29. 1. Pokud bude vypsaná zkouška v KOSu po tomto datu do učebny „B-…“, již bude probíhat na Floriánském náměstí. Učebny označené ve Vašem  rozvrhu „C-…“ a „A-…“ budou dislokovány v budově na nám. Sítná, viz mapa v příloze. V průběhu rekonstrukce bude v této budově v provozu i menza. Učebny (laboratoře) označené „GDM-…“ (platí pouze pro obor Optika a optometrie) budou dislokovány v prostorách Domova mládeže Sítná (GDM) ul. 5. května 1870 ( viz mapa). Nová učebna „D-701“ bude umístěna v prostorách Dentální kliniky ul. Sportovců 2457, hned vedle budovy „Kasárna“ (viz mapa). Z důvodu rekonstrukce již bylo přestěhováno „Studijní oddělní (včetně doktorského)“ a  „Referát pro zahraniční styky (koordinátor programu Erasmus+)“ do budovy na Floriánském náměstí, včetně katedry biomedicínské techniky, katedry biomedicínské informatiky a katedry přírodovědných oborů (viz mapa).

 

 

Referentka pro doktorské studium:
Dana Jiravová
č.m. 603
tel: 224 355 046
email: dana.jiravova@fbmi.cvut.cz


 

Od 1.1.2018 přechodné pracoviště: Kladno, Floriánské nám. 103, 2. podlaží, č. místnosti 210

Korespondenční adresa:
písemnosti lze zasílat poštou buď na FBMI, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno nebo na FBMI, Floriánské nám. 103, 272 01 Kladno


Úřední hodiny pro studenty doktorského studia:

Pondělí   9:00 - 11:00

Úterý      9:00 - 11:00

Čtvrtek    9:00 - 11:00