Projekty FRVŠ řešené v roce 2013

 

 

"Doplnění přístrojového vybavení laboratoří pro výuku Optiky a optometrie"

Řešitel: prof. Ing. Miroslav Jelínek, DrSc.

Pracoviště: KPO

 

"Zavedení předmětu Měření a regulace v biomedicíně"

Řešitel: Ing. Roman Matějka

Pracoviště: KBT

 

"Laboratoř pro praktickou výuku metod lékařské diagnostiky a terapie založených na využití elektromagnetických vlastností biologických tkání"

Řešitel: doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D.

Pracoviště: KBT