Granty AV ČR

 
KAN300100702- „Vytváření a charakterizace nanostruktur rentgenovými lasery“
 
Poskytovatel: AV0 - Akademie věd České republiky (AV ČR)
 
Koordinující příjemce: Fyzikální ústav AV ČR,v.v.i.
 
Další příjemci:  Rigaku Innovative Technologies Europe s.r.o.
                            Ústav Fyziky plazmatu AV ČR,v.v.i.
                            Ústav přístrojové techniky AV ČR,v.v.i.
                            ČVUT-FBMI
                                 řešitel:Dr.Ing.Jaroslav Kuba,Ph.D.
 
Období řešení projektu: 1.1.2007-31.12.2011