Granty GAČR a TAČR

GAČR

"Časový kontext v úloze analýzy dlouhodobého nestacionárního vícerozměrného signálu" - 17-20480S

Řešitel: doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc.

Období řešení: 1.1.2017-1.1.2019

 

"Fyzikální podstata interakcí EM pole generovaného MTM strukturami s lidským tělem a studie možnosti jejich perspektivního využití v medicíně" - 17-00477Y

Řešitel: doc. Dr.-Ing. Jan Vrba, M.Sc.

Období řešení: 1.1.2017-31.12.2019

 

"Kvantové detekční technologie: nanodiamanty pro sensing ve vnitrobuněčném prostředí" - 16-16336S

Řešitel: prof. RNDr. Miloš Nesládek, CSc. HDR

Období řešení: 1.3.2016 - 31.12.2018

 

"Studium tepelných a netepelných účinků vysokovýkonových elektromagnetických polí na strukturu hmoty"

Řešitel: Ing. Jan Vrba

Období řešení: 1.1.2014 - 31.12.2016

 

"Využití nových kmenů myší pro výzkum regulační úlohy NK buněk v rozvoji a terapii nádorů"

Řešitel: MUDr. Anna Fišerová, CSc.

Období řešení: 1.1.2014 - 31.12.2016

 

"Interakce lidského těla s EM polem vyzářeným metamateriálovými strukturami"

Řešitel: Ing. David Vrba, Ph.D.

Období řešení: 1.2.2013 - 31.12.2015

 

" Impulzní zdroj měkkého rentgenového záření pro biomedicínské aplikace"

Řešitel: Ing. Alexandr Jančárek,CSc. (Fakulta jaderná)

          ze FBMI: prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc. (KPO)

Období řešení: 2012-2014

 

"Modelování a simulace polí"

Řešitel: Prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc. (ČVUT - Fakulta elektrotechnická)

za FBMI: doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D.

období řešení: 1.1.2008 - 31.12.2011

TAČR

"Inteligentní lékařský přístroj pro periferní baroterapii"

Řešitel: Embitron s.r.o.

           ČVUT/FBMI - Ing. Karel Hána, Ph.D.

Období řešení: 1/2013 - 12/2015

 

"Validace a verifikace modelu šíření a disperze těžkého plynu za specifických situací DEGAS"

Řešitel: T-SOFT a.s.

            ČVUT FBMI

za FBMI: prof. MUDr. Leoš Navrátil, Csc.

Období řešení: 1/2015 - 12/2018