Granty MŠMT (ostatní)

 
LH13065 - "Studium širokoúhlé rentgenové optiky" (KONTAKT II)
 
Řešitel: Mgr. Vladimír Tichý, Ph.D.
 
Období řešení: 3/2013 - 12/2015
 
 
LD11078 - "Nanofotonické zobrazování buněčných struktur v reálném čase pomocí nanodiamantových částic" (COST)
 
Řešitel: prof. RNDr. Miloš Nesládek, CSc.
 
Období řešení: 2011 - 2013
 
 
LA08024- "Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu" (INGO)
 
Účastníci projektu: ČVUT-Fakulta elektrotechnická
                          Ústav fyziky plazmatu AV ČR,v.v.i.
                          Fyzikální ústav AV ČR,v.v.i.
                          ČVUT-Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FBMI- prof.Ing.Miroslava Vrbová,CSc.)
 
Období řešení: 4.1.2008-31.12.2012
 
 
ME 949- "Analysis of negative impacts on driver attention"
 
Účastníci projektu: ČVUT-Fakulta dopravní
                          ČVUT-FBMI  (řešitel: prof.Ing.Peter Kneppo,DrSc.)
                          Škoda Auto,a.s.Vysoká škola
                          SPEL,spol.s.r.o.
                          Ústav informatiky AV ČR,v.v.i.
                          České dráhy,a.s.
                          Ministerstvo obrany/Univerzita obrany-Fakulta vojenských technologií Brno
                          Univerzita Karlova v Praze/1.lékařská fakulta
                          Masarykova univerzita/Fakulta informatiky
                          Západočeská univerzita v Plzni/Fakulta aplikovaných věd 
                          Univerzita Karlova v Praze/Fakulta tělesné výchovy a sportu
 
Období řešení: 1.5.2007-31.12.2011