Granty Ministerstva zdravotnictví (IGA)

 

16-28784A - "Ovlivnění příznaků degenerativních onemocnění pohybového aparátu vysokoindukční magnetickou stimulací"

Účastníci projektu: ČVUT/FBMI
                            Univerzita Karlova v Praze
                            Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 
Řešitel: prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.
 
Období řešení: 1.4.2016 - 31.12.2019
 
 
 

16-29680A - "Funkcionalizovaná nanovlákna pro vnější krytí kolorektálních anastomóz"

Řešitel: prof. RNDr. Evžen Amler, CSc.
 
Období řešení: 1.4.2016 - 31.12.2019
 

 

NV15-33094A - "Nanovlákenné nosiče léčiv s řízeným uvolněním pro hojení ran založené na enkapsulaci funkcionalizovaných nanodiamantových částic"

Účastníci projektu: ČVUT/FBMI
                            Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
                            Mikrobiologický ústav AV ČR 
                                
                            řešitel: prof. RNDr. Miloš Nesládek, CSc.
 
Období řešení: 1.5.2015-31.12.2018
 
 
 

15-31538A - "Diagnostika a terapie orofaciální bolesti"

Účastníci projektu: ČVUT/FBMI
                            UK v Praze
                                
                            řešitel: Dr. Ing. Jan Vrba, MSc.
 
Období řešení: 1.5.2015-31.12.2018
 
 

 

15-29153A - "Vývoj aortální chlopně nabázi perikardu pomocí autologních primárních a kmenových buněk a mechanického zatěžování v bioreaktoru"

Účastníci projektu: ČVUT/FBMI
                            Fyziologický ústav AV ČR
                            Institut klinické a experimentální medicíny
                            Ústav makromolekulární chemie AV ČR
                                
                            řešitel: Ing. Roman Matějka
 
Období řešení: 1.5.2015 - 31.12.2018
 
NT12156-5/2011 - "Nanovlákenné nosiče s řízeným uvolňováním léčiv pro regeneraci osteochondrálních defektů"
 
Řešitel: prof. RNDr. Evžen Amler, CSc. (KZOOO)
 
Období řešení: 2011 - 2015
 
 
 
NT14181-3/2013 - "Analýza bradykineze a poruch řeči u Parkynsonovy nemoci"
 
Řešitel: prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., FCMA
 
za FBMI: doc. Ing. Zoltán Szabó, Ph.D.
 
Období řešení: 1.5.2013 - 31.12.2015
 
 
 
NT14473 - "Informační systém sledování nákupů zdravotnických přístrojů"
 
Řešitel: prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.
 
Období řešení: 1.5.2013 - 31.12.2014
 
 
 
NT13705-4/2012 - "Vytvoření systému a software pro strukturované funkční hodnocení pro účely dlohodobé péče, pro získávání a zpracovávání dat o dlohodobé péče, její kvalite a potřebě
 
Řešitel: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze)
 
za FBMI: doc. Ing. Zoltán Szabó, Ph.D.
 
Období řešení: 2012 - 2015
 
 
 
NT11532- "Hodnocení zdravotnických prostředků"
 
Řešitel:doc.MUDr.Jozef Rosina,Ph.D.
 
Spoluřešitelé:doc.Ing.Juraj Borovský,Ph.D.
                  Ing.Martin Ešše
                  prof.Ing.Peter Kneppo,DrSc.
                  MUDr.Ing.Lubomír Poušek,MBA
                  doc.Vladimír Rogalewicz,CSc.
                  doc.Ing.Karel Roubík,Ph.D.
 
Období řešení: 1.9.2010-31.12.2014
 
 
 
NS10087- "Zavedení nové metody aplikace helioxu v léčbě akutní exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci"
 
Účastníci projektu: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
                           ČVUT/FBMI
                                
                           řešitel: doc.Ing.Karel Roubík,Ph.D.
 
Období řešení: 1.1.2009-31.12.2011