Granty ostatních ministerstev a institucí

 

MPO: "Integrovaný přístroj pro univerzální roboticky asistovanou rehabilitaci končetin s účinným zahrnutím feedbacku" - FV10530

Řešitel: Ing. Karel Hána, Ph.D.

Období řešení: 7/2016 - 12/2018

 

MPO: "Transportabilní personalizovaný lékařský přístroj pro vakuově-kompresní terapii" - FV10329

Řešitel: Ing. Karel Hána, Ph.D.

Období řešení: 7/2016 - 12/2018

 
 
FR-TI4/273 - "Polychromatický stimulační laser s flexibilními světlovody a zpětnovazební regulací"
 
Řešitel: Embitron s.r.o. - doc. Ing. Jaroslav Průcha, CSc., Ph.D
 
za FBMI: Ing. Karel Hána, Ph.D.
 

Období řešení: 1.1.2012 - 30.12.2014

 
 
FR-TI3/397 - "Komplexní technický výzkum a vývoj elektromagnetického neuromuskulárního stimulátoru pro bezkontaktní aplikace v medicíně"
 
Řešitel: Embitron s.r.o. - doc. Ing. Jaroslav Průcha, CSc., Ph.D
 
za FBMI: Ing. Karel Hána, Ph.D.
 
Období řešení: 1.1.2011 - 30.12.2013
 
 
FI-IM5/072- "Inteligentní zdravotnické prostředky pro kontinuální pohybovou terapii"
 
Řešitel: EMBITRON,s.r.o.
 
Další účastníci:    Univerzita Karlova v Praze/Lékařská fakulta v Plzni
                       ČVUT/FBMI   (řešitel: Ing.Karel Hána,Ph.D.)
 
Období řešení: 1.7.2008-30.12.2010 

 

FR-TI4/259 - "Kompozitní materiál pro výplň kostních defektů"

Řešitel: Contipro Biotech s.r.o.

Další účastníci: ČVUT/FBMI (řešitel: doc. MUDr. Milan Handl, Ph.D.

Období řešení: 2012 - 5/2015

 

"Funkční povlaky pro lékařské implantáty"

Řešitel: ProSpon spol. s.r.o.

Další účastníci: ČVUT/FBMI (řešitel: prof. Ing. Miroslav Jelínek, DrSc.)

Období řešení: 1.1.2012 - 31.12.2012