ROZVOJOVÉ PROJEKTY


 Dílčí úkoly IRP řešené v roce 2012 na FBMI:
 
"Zajištění SW podpory výuky předmětů v oblasti modelování a simulace a tvorby kvalifikačních prací studentů na ČVUT FBMI"
( doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.)
 
 
"Rozvoj celoškolských multilicencí" ( Ing. Jaroslav Pluhař, CSc.)
 
 
"Efektivní správa budov - Facility Management"( Ing. Jaroslav Pluhař, CSc.)
 
 
"Jednotný model pro proces kalkulace režiních nákladů na bázi Full Cost" (Ing. Jaroslav Pluhař, CSc.)
 
 
Pokračující rozvojový centralizovaný projekt:
 
"Virtuální pacient - modely a simulátory pro výuku medicíny a biomedicínského inženýrství"
 
"Virtuální pacient - trenažéry pro výuku medicíny a bioinženýrství"
 

 řešitel: doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. (KBT)