STRUKTURÁLNÍ FONDY

 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

 
"Modernizace laboratoří pro biomedicínské inženýrství"
 
Řešitel: prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.
 
Období řešení: 1.6.2017-30.9.2022
 
 
"Biomedicínské inženýrství pro znalostní ekonomiku"
 
Řešitel: prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.
 
Období řešení: 1.6.2017-30.9.2022

 

"Modernizace a adaptace laboratoří pro oblast asistivních technologií"
 
Řešitel: doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
 
Období řešení: 1.5.2017-30.9.2022

 

"Asistivní technologie pro udržitelný rozvoj a aktivní život seniorů a handicapovaných osob"
 
Řešitel: doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
 
Období řešení: 1.5.2017-30.9.2022

 

"Přístrojová a počítačová podpora procesů v medicíně"
 
Řešitel: prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.
            doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
 
Období řešení: 1.5.2017-30.9.2022

 

 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 
"Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků studentů oboru Biomedicínský technik"
 
Řešitel: doc.Ing.Jiří Hozman,Ph.D.
 
Období řešení: 11.10.2010-28.2.2013
 
 
 
"Rozvoj oboru Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně"
 
Řešitel: Ing.Zoltán Szabó,Ph.D.
 
Období řešení: 1.4.2010-31.8.2013

 

 

"Rozvoj výzkumného týmu BIO-OPT-XUV na FBMI ČVUT"

Řešitel: prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc.

Období řešení: 1.7.2011 - 30.6.2014

 

"Spolupráce 21. století"

Řešitel: Ing. Karel Hána, Ph.D.

Období řešení: 1.1.2011 - 30.6.2013

 

"Mezinárodní spolupráce na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT"

Řešitel: Ing. Karel Hána, Ph.D.

Období řešení: 1.6.2011 - 31.7.2013

 

"Inovace a modernizace didaktických metod a obsahu výuky na FBMI Kladno ve specifických oblastech"

Řešitel: doc. Ing.Jozef Sabol, DrSc.

Období řešení: 1.1.2012 - 31.12.2014

 

"Integrace týmu pro vývoj a výzkum nových principů nanotechnologie v biomedicíně pro vzdělávání a lékařskou praxi"

Řešitel: prof. RNDr. Miloš Nesládek, CSc., HDR

Období řešení: 1.8.2012 - 30.6.2015

 

"Popularizace vědy a výzkumu ČVUT"

Řešitel: prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.

Období řešení: 1.6.2012 - 31.5.2014

 

"Ochrana obyvatelstva a řešení krizových a mimořádných událostí"

Řešitel: prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.

Období řešení: 1.9.2012 - 31.8.2014

 

Projekty OPVK, ve kterých je FBMI partnerem

 

"Informatika v telemedicíně"

Řešitel za FBMI: Ing. Karel Hána, Ph.D.

Období řešení: 1.11.2011 - 31.10.2014

 

"Multimediální vzdělávání posluchačů magisterských studijních programů"

Řešitel za FBMI: prof. Ing. Miroslav Jelínek, DrSc.

Období řešení: 1.3.2012 - 28.2.2015

 

"Popularizace VaV v oblasti jaderné bezpečnosti a revitalizace krajiny v partnerské síti organizací VaV a společnosti Česká Hlava"

Řešitel za FBMI: doc. Ing. Jozef Sabol, DrSc.

Období řešení: 1.11.2011 - 31.10.2014

 

"Prohloubení odborné spolupráce a propojení ústavů lékařské biofyziky na lékařských fakultách v České republice"

Řešitel za FBMI: prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.

Období řešení: 1.5.2011 - 30.4.2014

 

"Dlouhověkost bez léků: Popularizace a propagace novinek ve výzkumu nefarmakologických možností ovlivnění zdravotního stavu"

Řešitel za FBMI: prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.

Období řešení: 1.7.2012 - 30.6.2014

 

OP Výzkum a vývoj pro inovace

 

"Infrastruktura pro biomedicínské inženýrství (BIOKOS)"

Řešitel: prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.

Období řešení: 1.7.2011 - 31.1.2014

více informací naleznete zde: esf.fbmi.cvut.cz/193

 

"Infrastruktura pro biomedicínské inženýrství II. (BIOKOS II.) "

Řešitel: Ing. Jiří Halaška, Ph.D.

Období řešení: 1.12.2013 - 30.6.2015

 

více informací naleznete zde: esf.fbmi.cvut.cz/253