Znalecký ústav FBMI

Nestranné, profesionální a kvalitní znalecké a expertní posudky jsou oporou pro Vaše klíčová rozhodnutí a předpokladem úspěšného řešení sporných situací. V rámci znalecké činnosti nabízíme již několik let svým klientům zpracování znaleckých posudků, expertíz a odborných stanovisek včetně poskytování poradenství v oblasti biomedicínského inženýrství. Ministerstvo spravedlivosti ČR potvrdilo odbornou erudici a zkušenost týmu pracovníků naším zapsáním do seznamu znaleckých ústavů, a to s širokým rozsahem znaleckého oprávnění. Našimi klienty jsou nejvýznamnější subjekty na českém trhu. Zprostředkovateli našich služeb pro své klienty bývají často advokátní kanceláře nebo finanční instituce. Mezi nejvýznamnější zákazníky, pro které tým znaleckého ústavu pracoval v posledním období, patří zejména Ministerstvo zdravotnictví ČR, Deloitte Advisory, s.r.o, KPMG Česká republika Audit, s.r.o., Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, Krajský úřad Plzeňského kraje, Město Slaný, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, nemocnice, policie a soudy České republiky.

VÝHODY VYUŽITÍ NAŠICH SLUŽEB

 • sehraný tým pracovníků znaleckého ústavu, kteří disponují rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi z oblasti biomedicínského inženýrství a příbuzných oborů;
 • dodržování předem stanovených termínů s možností zpracování požadovaných výstupů v co nejkratším čase;
 • široký rozsah znaleckého oprávnění v technických oborech, metrologii, ekonomice a zdravotnictví;
 • samozřejmostí je zachování mlčenlivosti ve vztahu ke klientovi a dodržování nejpřísnějších mezinárodních norem systému řízení bezpečnosti informací;
 • možnost využití spolupráce s dalšími externími odborníky z nemocnic, auditorských firem a státní správy s dlouholetou praxí a s unikátními znalostmi;
 • naší předností je vypracovávání znaleckých posudků založených na principech formální logiky s využitím základních principů dokazování a na snadné přezkoumatelnosti.

Klientům po vyjasnění znaleckého úkolu naznačíme oceňovací postupy a metody, kterými budeme postupovat, a specifikujeme nezbytné podklady. Samozřejmostí pro náš znalecký ústav je pomoc a rada klientovi v sestavování podkladů. Nelpíme na přehnaném formalizmu a neobtěžujeme klienta neadekvátními požadavky, které klienta zbytečně zatěžují a znaleckému ústavu nepomohou. Naše služby pro Vás představují mnoho výhod. Zaručujeme Vám, že:

 • vyřešení Vaší zakázky věnujeme nejvyšší odbornou péči;
 • zadané úkoly zpracujeme v krátkých lhůtách a nejvyšší kvalitě;
 • jsme schopni zpracovávat i zadání velkého rozsahu;
 • zachováváme naprostou diskrétnost, dodržujeme přísná etická pravidla a profesní závazky plynoucí ze slibu znalce.

K samozřejmým součástem našich služeb patří úvodní konzultace s klientem a navržení možných řešení a přístupů včetně technického, ekonomického a právního rozboru. Bude nám ctí, když se rozhodnete právě pro naše služby. Objednávat je můžete všemi tradičními způsoby: zavolejte nám na telefonní číslo 224359901, pošlete e-mail nebo si sjednejte osobní schůzku (kontakty).

 1. V souladu se Statutem Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT se rozhodnutím ministra spravedlnosti České republiky JUDr. Pavla Blažka, PhD. čj: 52/2012-ODS-SZN/13 z 11. července 2012 ČVUT – Fakulta biomedicínského inženýrství stala ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost v oborech publikovaných v Ústředním věstníku České republiky.
 2. Činnost znaleckého ústavu řídí prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc. v součinnosti s vedením Katedry biomedicínské techniky, administrativní činnost zabezpečuje sekretariát katedry – Klára Míšková, DiS. a Nikola Lukáčová, DiS.
 3. Projednané výstupy znaleckého ústavu předkládá kontaktní osoba prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc. k podpisu děkanovi Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze prof. MUDr. Ivanu Dylevskému, DrSc. dle Statutu Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze.