Kontakt

prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.
vedoucí katedry biomedicínské techniky
email: znalecky.ustav@fbmi.cvut.cz, tel.: 224 358 402

Klára Míšková, DiS., Nikola Lukáčová, DiS.
sekretariát katedry biomedicínské techniky
email: klara.miskova@fbmi.cvut.cz, nikola.lukacova@fbmi.cvut.cz,
tel.: 224 359 901